ISO Vietnam-Đào tạo-tư vấn quản lý


 • benh-vien-dong-nai.jpg
 • benh-vien-truyen-mau-huyet-hoc.jpg
 • cong-ty-bao-bi-shopha.jpg
 • cong-ty-cao-phat-dat.jpg
 • cong-ty-cp-cao-nguyen-xanh.jpg
 • cong-ty-cp-cong-trinh-thuy-bo.jpg
 • gian-khoan-vietsopetro.jpg
 • inlaco-hai-phong.jpg
 • iso-benh-vien-dong-nai.jpg
 • iso-benh-vien-truyen-mau-huyet-hoc.jpg
 • iso-cong-ty-phat-dat.jpg
 • iso-cong-ty-sino.jpg
 • iso-cong-ty-sopha.jpg
 • khu-trung-viet-nam-vfc.jpg
 • sabeco-song-lam.jpg
 • tat-nien-cong-ty-01.jpg
 • tat-nien-cong-ty_02.jpg
 • tet-nien-cong-ty-2012.jpg
 • thuybo.jpg
 • tmsx-sino.jpg
Chính sách môi trường là gì?

Chính sách môi trường là các ý định và phương hướng chung của tổ chức liên quan đến kết quả họat động môi trường do lãnh đạo cao nhất chính thức tuyên bố. Chính sách môi trường tạo ra khuôn khổ cho hành động và việc thiếp lập các mục tiêu và chỉ tiêu môi trường.
Chính sách môi trường phải :
- Phù hợp với bản chất, quy mô và tác động môi trường của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức.
- Có cam kết cải tiến liên tục và ngăn ngừa ô nhiễm.
- Cam kết tuân thủ các quy định và luật môi trường và các yêu cầu khác mà tổ chức tán thành .
- Đưa ra khuôn khổ để thiết lập và xem xét các mục tiêu và chỉ tiêu môi trường.
- Được lập thành văn bản, thực hiện
- Duy trì phổ biến cho toàn bộ công nhân viên hoặc những người nhân danh tổ chức
- Sẵn có cho cộng đồng.
Ba yếu tố chính của cam kết :
- Phòng ngừa ô nhiễm
- Cải tiến liên tục
- Phù hợp với pháp luật
Cam kết :
Sự thành công của EMS phụ thuộc vào sự cam kết của tất cả các cấp và các phòng ban chức năng, đặc biệt là sự cam kết của lãnh đạo cấp cao.

Liên hệ văn phòng TMSC (08.62969090 - 38443353) để được tư vấn và cung cấp thông tin về dịch vụ  đào tạo Tư vấn ISO 14000.

 
Đôi điều về ISO 14000

Trong xu thế toàn cầu hóa, mọi người lao vào cộng kinh doanh bất chấp những tác hại. Sau đó họ thõa mãn khách hàng. Còn các Bên quan tâm thì sao?
Trên thế giới và ở Việt Nam, không thiếu những qui định về môi trường mà các Doanh nghiệp bắt buộc phải tuân thủ trước và trong quá trình sản xuất kinh doanh.Các Doanh nghiệp vẫn tồn tại tuy nhiều lúc các qui định về môi trường vẫn chưa đạt. 

ISO 14000:2004 chính là bộ tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý môi trường có thể giúp cho Doanh nghiệp duy trì một cách bễn vững, vừa đảm bảo đáp ứng những yêu cầu của Luật pháp về môi trường vừa thể hiện thiện chí của Ban lãnh đạo, đặc biệt là cam kết của mọi thành viên trong đó về việc bảo vệ môi trường và ngăn ngừa ô nhiễm.

Điều này cần sự nổ lực tập thể – đồng tâm hiệp lực – đề cao ý thức trách nhiệm về môi trường
ISO 14000:2004 giúp các Doanh nghiệp thiết lập một cơ chế quản lý hiệu quả những vấn đề liên quan đến môi trường, phù hợp với khả năng kinh tế và kỹ thuật của chính mình.
Tầm nhìn sâu rộng hơn, ý thức trách nhiệm cao hơn, mọi người sống trong môi trường an toàn và sạch sẽ hơn.
Các Doanh nghiệp cần một phương pháp quản lý môi trường hữu hiệu. ISO 14000:2004 chính là giải pháp khả thi.

Liên hệ văn phòng TMSC (08.62969090 - 38443353) để được tư vấn và cung cấp thông tin về dịch vụ  đào tạo Tư vấn ISO 14000.

 
Giới thiệu các tiêu chuẩn ISO 14000

Nhóm tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường (EMS) :
ISO 14001 : Quy định và hướng dẫn sử dụng
ISO 14001: 1996 ban hành lần đầu
ISO 14001: 2004 soát xét lần 1
ISO 14004 : Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và kỹ thuật hỗ trợ.

Nhóm tiêu chuẩn về đánh giá môi trường (EA) :
ISO 19011 :2002: Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và/hoặc hệ thống quản lý môi trường.

Các tiêu chuẩn liên quan đến công bố về Nhãn môi trường (EL) :

ISO 14020 : Nguyên tắc chung về cấp nhãn môi trường.
ISO 14021: Công bố - tự công bố về nhãn sinh thái.
ISO 14022 : Các biểu tượng về nhãn môi trường
ISO 14023 : Thẩm tra và xác định (Khẳng định nhãn sinh thái).
ISO 14024 : Chương trình nhãn sinh thái.

Đánh giá kết quả hoạt động về môi trường (EPE) Environmental Performance Evaluation :

ISO 14031 : Đánh giá kết quả hoạt động môi trường (các chỉ số kết quả hoạt động môi trường)

Các tiêu chuẩn về Đánh giá chu trình sống (LCA) Life cycle assessment :
ISO 14040 : Các nguyên tắc chung và hướng dẫn.
ISO 14041 : Mục đích, phạm vi, định nghĩa và phân tích kiểm kê.
ISO 14042 : Đánh giá tác động.
ISO 14043 : Diễn giải đánh giá chu kỳ sống của các tác động.

Nhóm tiêu chuẩn về thuật ngữ và định nghĩa :
ISO 14050 : Các thuật ngữ và định nghĩa hài hoá với thuật ngữ và định nghĩa sử dụng trong các loại tiêu chuân ISO 14000
ISO 14060 (EAPS) : Hướng dẫn về cách tập hợp các vấn đề môi trường trong các tiêu chuẩn sản phẩm (Guide for Environmental Aspects in Product Standards (EAPS) ISO 14060)

Liên hệ văn phòng TMSC (08.62969090 - 38443353) để được tư vấn và cung cấp thông tin về dịch vụ  đào tạo Tư vấn ISO 14000.

 
Kế hoạch thiết lập ISO 14000 tại doanh nghiệp

Để xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001: 2004, thời gian hoàn thành thông thường khoảng 4-6 tháng, số ngày công làm việc giữa tư vấn và đại diện các phòng ban khoảng 16 ngày công (1 ngày/ tuần) chưa tính thời gian tư vấn hỗ trợ, chỉnh lý tài liệu tài văn phòng. Thời gian tư vấn có thể rút ngắn hơn hoặc nhiều hơn phụ thuộc vào thực trạng hệ thống quản lý môi trường của tổ chức và sự cam kết của lãnh đạo cũng như Năng lực của tất cả cán bộ, công nhân viên công ty.

 
Lợi ích của áp dụng và chứng nhận ISO 14001

- Có một hệ thống quản lý giúp ngăn chặn các sự cố môi trường có thể xảy ra

- Tạo dựng niềm tin của khách hàng, đối tác, chính quyền và nhân dân địa phương nơi Doanh nghiệp hoạt động.

- Nâng cao giá trị hình ảnh của Doanh nghiệp trong tâm trí người tiêu dùng

- Chứng chỉ ISO 14001 :2004 giúp Doanh nghiệp vượt qua những rào cản kỹ thuật, thâm nhập vào thị trường thế giới.

Liên hệ văn phòng TMSC (08.62969090 - 38443353) để được tư vấn và cung cấp thông tin về dịch vụ  Tư vấn ISO 14000.

 


Trang 1 trong tổng số 2 trang

Hot line

08. 6296.9090 08.3844.33.53

Hỗ trợ trực tuyến

Ms Cúc
Ms Nguyệt

Logo Công nhận

 • h1.jpg
 • h2.jpg
 • h3.jpg
 • h4.jpg
 • h5.jpg
 • h6.jpg
 • h7.jpg
 • h8.jpg

Logo Chứng nhận

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

ACSKHÁCH TRỰC TUYẾN

Hiện có 13 khách Trực tuyến

TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ

You are here  :