ISO Vietnam-Đào tạo-tư vấn quản lý


 • benh-vien-dong-nai.jpg
 • benh-vien-truyen-mau-huyet-hoc.jpg
 • cong-ty-bao-bi-shopha.jpg
 • cong-ty-cao-phat-dat.jpg
 • cong-ty-cp-cao-nguyen-xanh.jpg
 • cong-ty-cp-cong-trinh-thuy-bo.jpg
 • gian-khoan-vietsopetro.jpg
 • inlaco-hai-phong.jpg
 • iso-benh-vien-dong-nai.jpg
 • iso-benh-vien-truyen-mau-huyet-hoc.jpg
 • iso-cong-ty-phat-dat.jpg
 • iso-cong-ty-sino.jpg
 • iso-cong-ty-sopha.jpg
 • khu-trung-viet-nam-vfc.jpg
 • sabeco-song-lam.jpg
 • tat-nien-cong-ty-01.jpg
 • tat-nien-cong-ty_02.jpg
 • tet-nien-cong-ty-2012.jpg
 • thuybo.jpg
 • tmsx-sino.jpg
Phần mềm kế toán

LVYLVY-ACC giúp nhà quản lý tiết kiệm được thời gian và chi phí, quản lý chuyên nghiệp trong thời kỳ hội nhập, thay đổi cách quản lý ghi chép bằng thủ công khắc phục những công việc nhức đầu mà người quản lý phải làm hằng ngày như :
+ Bạn cảm thấy mệt mỏi với việc cộng sổ hàng ngày?
+ Bạn cảm thấy khó khăn khi phải làm báo cáo doanh thu hàng tháng?
+ Bạn lo lắng về sự thiếu chính xác trong thu - chi - quỹ tiền
+ Bạn cảm thấy đau đầu với việc ghi chép phiếu tính tiền cho khách?
+ Bạn không kiểm soát được nhập xuất vật tư đầu vào.
+ Bạn không thể xem báo cáo tức thời.
Chính vì vậy, Công ty thấu hiểu và sớm nhận ra những điều mà Bạn đang cần, trải qua quá trình khảo sát thực tế, phân tích nghiệp vụ, tối ưu hóa các quá trình xử lý và lựa chọn công nghệ thích hợp, đã xây dựng dòng sản phẩm phần mềm "LVY-ACC".

Module kế toán.
+ Lập danh mục tài khoản theo dõi.
+ Lập các danh mục liên quan.

Kế toán kho
+ Lập phiếu nhập kho.
+ Phân bổ chi phí theo từng hóa đơn và ghi nhận công nợ, giá trị hàng hóa.
+ Tự động tính giá xuất kho theo qui định của doanh nghiệp.
+ In thẻ kho và tình hình nhập xuất tồn theo từng kho, từng hàng hóa hay tài khoản.
+ Kết xuất các báo cáo liên quan và theo nghiệp vụ quản lý của doanh nghiệp.

Kế toán mua hàng
+ Lập phiếu mua hàng, theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp theo từng tài khoản.
+ Lập và theo dõi công nợ hàng trả lại nhà cung cấp.
+ Lập các chứng từ thanh toán tiền hàng nhà cung cấp theo nhiều phương thức thanh toán khác nhau (Tiền mặt, chuyển khoản…).
+ Kết xuất các báo cáo liên quan và theo nghiệp vụ quản lý của doanh nghiệp.

Kế toán bán hàng
+ Lập và in các phiếu bán hàng, bán thành phẩm, theo dõi doanh thu, công nợ phải thu, chi phí bán hàng, chiết khấu hàng bán….
+ Lập, theo dõi và xử lý hàng hóa khách hàng trả lại.
+ Lập các chứng từ thanh toán tiền bán hàng đối với từng khách hàng, theo nhiều phương thức thanh toán khác nhau (tiền mặt, chuyển khoản …).
+ Theo dõi công nợ theo nhiều ngoại tệ khác nhau.
+ Kết xuất các báo cáo liên quan và theo nghiệp vụ quản lý của doanh nghiệp.

Kế toán tiền mặt, tiền gởi ngân hàng.
+ Phiếu thu tiền.
+ Phiếu chi tiền.
+ Báo cáo quỹ tiền mặt.
+ Nhật ký thu tiền.
+ Nhật ký chi tiền.
+ Báo phát sinh nợ ngân hàng.
+ Báo phát sinh có ngân hàng.
+ Ủy nhiệm chi.
+ Sổ quỹ tiền gởi ngân hàng.

Kế toán tổng hợp.
+ Bút toán tổng hợp.
+ Kết xuất số liệu báo cáo.

Kế toán tài sản cố định.
+ Phát sinh tăng TSCĐ.
+ Phát sinh giảm TSCĐ.
+ Quản lý sổ TSCĐ.
+ Bảng khấu hao TSCĐ.
+ Bảng kê TSCĐ thanh lý, nhượng bán.
+ Thẻ TSCĐ.

Xác định kết quả kinh doanh và tính lãi lỗ.
+ Kết chuyển chi phí tự động.
+ Trích khấu hao tự động.
+ Tự động xác định kết quả nghiệp vụ tài chính và kết chuyển.

Hệ thống báo cáo.
+ Sổ cái tổng hợp.
+ Sổ cái chi tiết các tài khoản.
+ Bảng cân đối số phát sinh.
+ Bảng kê hóa đơn VAT đầu vào.
+ Bảng kê hóa đơn VAT đầu ra.
+ Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn, chứng từ.
+ Bản cân đối kế toán.
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

công ty tư vấn TMSC- tư vấn quản lý doanh nghiệp - tư vấn iso

 

Hot line

08. 6296.9090 08.3844.33.53

Hỗ trợ trực tuyến

Ms Cúc
Ms Nguyệt

Logo Công nhận

 • h1.jpg
 • h2.jpg
 • h3.jpg
 • h4.jpg
 • h5.jpg
 • h6.jpg
 • h7.jpg
 • h8.jpg

Logo Chứng nhận

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

ACSKHÁCH TRỰC TUYẾN

Hiện có 12 khách Trực tuyến

TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ

You are here  :