ISO Vietnam-Đào tạo-tư vấn quản lý


 • benh-vien-dong-nai.jpg
 • benh-vien-truyen-mau-huyet-hoc.jpg
 • cong-ty-bao-bi-shopha.jpg
 • cong-ty-cao-phat-dat.jpg
 • cong-ty-cp-cao-nguyen-xanh.jpg
 • cong-ty-cp-cong-trinh-thuy-bo.jpg
 • gian-khoan-vietsopetro.jpg
 • inlaco-hai-phong.jpg
 • iso-benh-vien-dong-nai.jpg
 • iso-benh-vien-truyen-mau-huyet-hoc.jpg
 • iso-cong-ty-phat-dat.jpg
 • iso-cong-ty-sino.jpg
 • iso-cong-ty-sopha.jpg
 • khu-trung-viet-nam-vfc.jpg
 • sabeco-song-lam.jpg
 • tat-nien-cong-ty-01.jpg
 • tat-nien-cong-ty_02.jpg
 • tet-nien-cong-ty-2012.jpg
 • thuybo.jpg
 • tmsx-sino.jpg
Phần mềm quản lý kho

 

CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN

-  Mô tả hệ thống kho theo nhiều thông số, nhiều cấp độ.
Cho phép mô tả hệ thống kho của doanh nghiệp theo nhiều cấp độ, mỗi kho có thể phân chia không giới hạn thành các đơn vị lưu trữ có cấp nhỏ hơn như ngăn, dãy, ô,... tùy thuộc nhu cầu quản lý kho của doanh nghiệp. Các đơn vị lưu trữ khi được thiết lập, ngoài thông tin chung (tên và mã)  còn có các thông số mô tả khác như:
+ Thông tin về vị trí (loại vị trí, tọa độ).
+ Thông tin về thể tích lưu trữ.
+ Thông tin chi tiết về tải trọng và đặc điểm mô tả.
+ Quy định mức lưu trữ tối thiểu, tối đa cho từng loại hàng hóa.
+ Thông số kỹ thuật kho để đảm bảo yêu cầu bảo quản hàng hóa.
+ Danh sách hàng hóa kiểm kê với số lượng tồn kho tính toán, cho phép ghi nhận thông tin số lượng hàng theo kiểm kê, tính toán chênh lệch kiểm kê, ghi nhận biện pháp xử lý chênh lệch.
+ Danh sách nhân viên tham gia kiểm kê.

- Mô tả hệ thống kho theo nhiều thông số, nhiều cấp độ
Cho phép mô tả hệ thống kho của doanh nghiệp theo nhiều cấp độ, mỗi kho có thể phân chia không giới hạn thành các đơn vị lưu trữ có cấp nhỏ hơn như ngăn, dãy, ô,... tùy thuộc nhu cầu quản lý kho của doanh nghiệp. Các đơn vị lưu trữ khi được thiết lập, ngoài thông tin chung (tên và mã)  còn có các thông số mô tả khác như:
+ Module quản lý kho.
+ Quản lý danh mục kho (Kho nguyên liệu nhập khẩu, nội địa …)
+ Nhập kho vật tư hàng hóa (có theo dõi theo số seri).
+ Phân bổ chi phí mua hàng tự động theo các tiêu chí (Số lượng hàng hóa, trị giá hàng hóa) hoặc người dùng tự phân bổ (các chi phí như: bốc xếp, vận chuyển, nhập khẩu…).
+ Xuất kho nội bộ, nhập xuất điều chỉnh.
+ Xuất chuyển kho.
+ Theo dõi nhập/ xuất/ tồn kho theo từng thời điểm, từng kho, theo từng mặt hàng và từng số seri.
+ In thẻ kho theo từng mặt hàng, từng kho.
+ Báo cáo mặt hàng tồn dưới hoặc bằng mức tồn kho tối thiểu.
+ Báo cáo kiểm kê kho.
+ Theo dõi định mức từng kho.
+ Các nghiệp vụ quản lý và báo cáo khác.

 

công ty tư vấn TMSC- tư vấn quản lý doanh nghiệp - tư vấn iso

 

Hot line

08. 6296.9090 08.3844.33.53

Hỗ trợ trực tuyến

Ms Cúc
Ms Nguyệt

Logo Công nhận

 • h1.jpg
 • h2.jpg
 • h3.jpg
 • h4.jpg
 • h5.jpg
 • h6.jpg
 • h7.jpg
 • h8.jpg

Logo Chứng nhận

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

ACSKHÁCH TRỰC TUYẾN

Hiện có 2 khách Trực tuyến

TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ

You are here  :