ISO Vietnam-Đào tạo-tư vấn quản lý


 • benh-vien-dong-nai.jpg
 • benh-vien-truyen-mau-huyet-hoc.jpg
 • cong-ty-bao-bi-shopha.jpg
 • cong-ty-cao-phat-dat.jpg
 • cong-ty-cp-cao-nguyen-xanh.jpg
 • cong-ty-cp-cong-trinh-thuy-bo.jpg
 • gian-khoan-vietsopetro.jpg
 • inlaco-hai-phong.jpg
 • iso-benh-vien-dong-nai.jpg
 • iso-benh-vien-truyen-mau-huyet-hoc.jpg
 • iso-cong-ty-phat-dat.jpg
 • iso-cong-ty-sino.jpg
 • iso-cong-ty-sopha.jpg
 • khu-trung-viet-nam-vfc.jpg
 • sabeco-song-lam.jpg
 • tat-nien-cong-ty-01.jpg
 • tat-nien-cong-ty_02.jpg
 • tet-nien-cong-ty-2012.jpg
 • thuybo.jpg
 • tmsx-sino.jpg
Phần mềm mua hàng
 

LVY-RMS giúp nhà quản lý tiết kiệm được thời gian và chi phí, quản lý chuyên nghiệp trong thời kỳ hội nhập, thay đổi cách quản lý ghi chép bằng thủ công khắc phục những công việc nhức đầu mà người quản lý phải làm hằng ngày như

+ Quản lý danh mục nhà cung cấp.
+ Quản lý danh mục vật tư nguyên phụ liệu và các thuộc tính của nguyên phụ liệu.
+ Quản lý đơn đặt hàng nhà cung cấp, thiết lập điều khoản giao nhận hàng.
+ Theo dõi quá trình giao nhận hàng.
+ Lập phiếu nhập kho hàng thừa kế các thông tin từ đơn đặt hàng.
+ Theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp.
+ Theo dõi các đơn hàng đến hạn thanh toán nhà cung cấp.
+ Lập phiếu trả hàng nhà cung cấp khi có nghiệp vụ trả hàng.
+ Báo cáo theo dõi tình trạng cung cấp hàng của các đơn hàng.
+ Báo cáo tình hình nhập hàng theo ngày/tháng/năm.
+ Bảng kê đơn hàng, các mặt hàng nhập về theo từng thời điểm, từng nhà cung cấp.
+ Báo cáo công nợ phải trả.
+ Các nghiệp vụ quản lý và báo cáo khác.

 

công ty tư vấn TMSC- tư vấn quản lý doanh nghiệp - tư vấn iso

 

Hot line

08. 6296.9090 08.3844.33.53

Hỗ trợ trực tuyến

Ms Cúc
Ms Nguyệt

Logo Công nhận

 • h1.jpg
 • h2.jpg
 • h3.jpg
 • h4.jpg
 • h5.jpg
 • h6.jpg
 • h7.jpg
 • h8.jpg

Logo Chứng nhận

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

ACSKHÁCH TRỰC TUYẾN

Hiện có 4 khách Trực tuyến

TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ

You are here  :