ISO Vietnam-Đào tạo-tư vấn quản lý


 • benh-vien-dong-nai.jpg
 • benh-vien-truyen-mau-huyet-hoc.jpg
 • cong-ty-bao-bi-shopha.jpg
 • cong-ty-cao-phat-dat.jpg
 • cong-ty-cp-cao-nguyen-xanh.jpg
 • cong-ty-cp-cong-trinh-thuy-bo.jpg
 • gian-khoan-vietsopetro.jpg
 • inlaco-hai-phong.jpg
 • iso-benh-vien-dong-nai.jpg
 • iso-benh-vien-truyen-mau-huyet-hoc.jpg
 • iso-cong-ty-phat-dat.jpg
 • iso-cong-ty-sino.jpg
 • iso-cong-ty-sopha.jpg
 • khu-trung-viet-nam-vfc.jpg
 • sabeco-song-lam.jpg
 • tat-nien-cong-ty-01.jpg
 • tat-nien-cong-ty_02.jpg
 • tet-nien-cong-ty-2012.jpg
 • thuybo.jpg
 • tmsx-sino.jpg
Tiêu chuẩn áp dụng ngành Y tế
Thông tư 19/2013/TT-BYT có hiệu lực
Ngày 12/7/2013, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký và ban hành Thông tư 19/2013/TT-BYT hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.

Thông tư này là một văn bản quan trọng nhằm thúc đẩy các bệnh viện tiến hành cải tiến, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Thông tư quy định rõ về việc xác định nội dung triển khai quản lý chất lượng bệnh viện; thiết lập hệ thống tổ chức quản lý chất lượng bệnh viện và phân công trách nhiệm thực hiện quản lý chất lượng bệnh viện.Một nội dung quan trọng của Thông tư là bệnh viện cần xây dựng các báo cáo chất lượng và tự công bố báo cáo chất lượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các cơ quản lý tiến hành đánh giá chất lượng bệnh viện hoặc thẩm định báo cáo chất lượng dựa trên bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận theo định kỳ hằng năm hoặc đột xuất.

Tại Thông tư này, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện triển khai quản lý chất lượng bằng việc xây dựng kế hoạch, chương trình bảo đảm và cải tiến chất lượng trong bệnh viện; duy trì quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bệnh viện; xây dựng chỉ số chất lượng, cơ sở dữ liệu và đo lường chất lượng bệnh viện; tổ chức triển khai các quy định, hướng dẫn chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh…

Bộ Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế. Cụ thể, bệnh viện cần thiết lập chương trình và xây dựng các quy định cụ thể bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế với các nội dung chủ yếu sau: Xác định chính xác người bệnh, tránh nhầm lẫn khi cung cấp dịch vụ; an toàn phẫu thuật, thủ thuật; an toàn trong sử dụng thuốc; phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện; phòng ngừa rủi ro, sai sót do trao đổi, truyền đạt thông tin sai lệch giữa nhân viên y tế; phòng ngừa người bệnh bị ngã; an toàn trong sử dụng trang thiết bị y tế.

Các bệnh viện cần bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho người bệnh, khách thăm và nhân viên y tế; tránh tai nạn, rủi ro, phơi nhiễm nghề nghiệp.

Đồng thời, thiết lập hệ thống thu thập, báo cáo sai sót chuyên môn, sự cố y khoa tại các khoa lâm sàng và toàn bệnh viện, bao gồm báo cáo bắt buộc và tự nguyện. Bên cạnh đó, xây dựng quy trình đánh giá sai sót chuyên môn, sự cố y khoa để xác định nguyên nhân gốc, nguyên nhân có tính hệ thống và nguyên nhân chủ quan của nhân viên y tế; đánh giá các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra.

Thành lập phòng/tổ quản lý chất lượng

Theo Thông tư 19/2013/TT-BYT, bệnh viện hạng đặc biệt và bệnh viện đa khoa hạng I phải thành lập phòng quản lý chất lượng; các bệnh viện khác tùy theo quy mô, điều kiện và nhu cầu của từng bệnh viện để quyết định thành lập phòng hoặc tổ quản lý chất lượng. Phòng/tổ quản lý chất lượng phối hợp chặt chẽ với các khoa, phòng chức năng để thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng bệnh viện.

Phòng/tổ quản lý chất lượng là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện. Cụ thể là tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng; làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục; làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh…

Thông tư 19/2013/TT-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2013.


 


Trang 1 trong tổng số 6 trang

Hot line

08. 6296.9090 08.3844.33.53

Hỗ trợ trực tuyến

Ms Cúc
Ms Nguyệt

Logo Công nhận

 • h1.jpg
 • h2.jpg
 • h3.jpg
 • h4.jpg
 • h5.jpg
 • h6.jpg
 • h7.jpg
 • h8.jpg

Logo Chứng nhận

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

ACSKHÁCH TRỰC TUYẾN

Hiện có 3 khách Trực tuyến

TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ

You are here  :