ISO Vietnam-Đào tạo-tư vấn quản lý


 • benh-vien-dong-nai.jpg
 • benh-vien-truyen-mau-huyet-hoc.jpg
 • cong-ty-bao-bi-shopha.jpg
 • cong-ty-cao-phat-dat.jpg
 • cong-ty-cp-cao-nguyen-xanh.jpg
 • cong-ty-cp-cong-trinh-thuy-bo.jpg
 • gian-khoan-vietsopetro.jpg
 • inlaco-hai-phong.jpg
 • iso-benh-vien-dong-nai.jpg
 • iso-benh-vien-truyen-mau-huyet-hoc.jpg
 • iso-cong-ty-phat-dat.jpg
 • iso-cong-ty-sino.jpg
 • iso-cong-ty-sopha.jpg
 • khu-trung-viet-nam-vfc.jpg
 • sabeco-song-lam.jpg
 • tat-nien-cong-ty-01.jpg
 • tat-nien-cong-ty_02.jpg
 • tet-nien-cong-ty-2012.jpg
 • thuybo.jpg
 • tmsx-sino.jpg
Tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2002

Tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2002 quy định các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng đối với thiết kế/phát triển, sản xuất, lắp ráp và các dịch vụ liên quan đến ngành công nghiệp ôtô.

Tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2002 là quy định kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn HTQLCL ngành công nghiệp ôtô toàn cầu như: QS 9000 (Mỹ), VDA6.1 (Đức), EAQF (Pháp), AVSQ (Ý) với mục đích loại bỏ nhiều chứng nhận nhằm thoả mãn yêu cầu của nhiều khách hàng.

Đây không phải là tiêu chuẩn bắt buộc cho các nhà sản xuất ôtô trên thế giới.

Một số thay đổi chính của tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2002

Yêu cầu định nghĩa mục tiêu chất lượng và chỉ tiêu phấn đấu - 5.4.1

Tăng cường yêu cầu đối với việc xem xét lãnh đạo -5.6
Xác định năng lực nhân viên -6.2.2
Quyền hạn và trách nhiệm nhân viên - 6.2.2.4
Yêu cầu về thiết kế và phát triển - 7.3
Nâng cao yêu cầu đối với nhà cung cấp - 7.4
Nâng cao đánh giá thoả mãn khách hàng - 8.2.1
Tăng cường các yêu cầu đối với đánh giá nội bộ - 8.2.2

Sự khác biệt chủ yếu giữa QS 9000 và ISO/TS 16949

Là sự thay đổi cơ bản từ ISO 9001:1994 đến ISO 9001:2000.
Không chú trọng quá nhiều đến hệ thống văn bản.
Tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2002 chỉ quan tâm chủ yếu 07 lĩnh vực yêu cầu thủ tục văn bản.
Nhằm đạt được sự thoả mãn khách hàng cao nhất.
Quan tâm đến hành động khác phục các quá trình không hiệu quả hoặc không có hiệu lực.
Hệ thống phải được quản lý bằng cách chứng minh nhu cầu chiến lược của doanh nghiệp để xây dựng mục tiêu và chính sách chất lượng.

Lợi ích của việc áp dụng ISO/TS 16949:2002

Chất lượng quá trình và chất lượng sản phẩm được cải tiến.
Thời gian giao hàng được đảm bảo.
Yêu cầu cải tiến chất lượng đối với nhà cung cấp.
Thoả mãn các yêu cầu bắt buộc của các nhà sản xuất ôtô là thành viên của IATF.
Giảm thiểu việc đánh giá chứng nhận của bên thứ 3 vì khi đã được chứng nhận phù hợp ISO/TS 16949:2002, tổ chức đồng thời được xác nhận phù hợp với ISO 9001:2000.
Cho phép tổ chức được cập nhật chuyển đổi từ QS 9000 trong những lần đánh giá giám sát định kỳ bởi tổ chức chứng nhận được sự đồng ý của IATF.

Những lợi ích của Chứng chỉ ISO/TS 16949:2002

 • Thế mạnh cạnh tranh trên thị trường.
 • Nâng cao cơ hội xuất khẩu, vượt qua các rào cản kỹ thuật, thâm nhập các thị trường xuất khẩu.
 • Tiết kiệm chi phí kiểm tra thử nghiệm.
 • Đảm bảo đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Nâng cao độ tin cậy của người mua.
 • Giảm bớt sự kiểm soát thường xuyên của khách hàng.
 • Cải tiến hoạt động nội bộ, nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc. Giảm áp lực của các yêu cầu chế định về chất lượng, giấy chứng nhận hỗ trợ cho việc lưu thông sản phẩm trên thị trường.
 • Đáp ứng được các yêu cầu phải có Chứng chỉ QS-9000:1998 khi tham gia đấu thầu, bán hàng.
 • Lợi thế cạnh tranh đối với những công ty không có Hệ thống quản lý QS 9000 được chứng nhận.
 • Nâng cao hình ảnh tổ chức, doanh nghiệp.
 

Hot line

08. 6296.9090 08.3844.33.53

Hỗ trợ trực tuyến

Ms Cúc
Ms Nguyệt

Logo Công nhận

 • h1.jpg
 • h2.jpg
 • h3.jpg
 • h4.jpg
 • h5.jpg
 • h6.jpg
 • h7.jpg
 • h8.jpg

Logo Chứng nhận

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

ACSKHÁCH TRỰC TUYẾN

Hiện có 5 khách Trực tuyến

TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ

You are here  :