ISO Vietnam-Đào tạo-tư vấn quản lý


 • benh-vien-dong-nai.jpg
 • benh-vien-truyen-mau-huyet-hoc.jpg
 • cong-ty-bao-bi-shopha.jpg
 • cong-ty-cao-phat-dat.jpg
 • cong-ty-cp-cao-nguyen-xanh.jpg
 • cong-ty-cp-cong-trinh-thuy-bo.jpg
 • gian-khoan-vietsopetro.jpg
 • inlaco-hai-phong.jpg
 • iso-benh-vien-dong-nai.jpg
 • iso-benh-vien-truyen-mau-huyet-hoc.jpg
 • iso-cong-ty-phat-dat.jpg
 • iso-cong-ty-sino.jpg
 • iso-cong-ty-sopha.jpg
 • khu-trung-viet-nam-vfc.jpg
 • sabeco-song-lam.jpg
 • tat-nien-cong-ty-01.jpg
 • tat-nien-cong-ty_02.jpg
 • tet-nien-cong-ty-2012.jpg
 • thuybo.jpg
 • tmsx-sino.jpg
TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

Cấu trúc công ty là gì?
Cấu trúc công ty (hay còn gọi là cơ cấu tổ chức công ty) là việc bố trí, sắp xếp nhân sự công ty theo những bộ phận chức năng (kế toán, kinh doanh, nhân sự …) và phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng bộ phận, cá nhân trong tổ chức đó nhằm đạt đựơc mục tiêu chung của công ty đề ra.

Tái cấu trúc công ty là gì?

Tái cấu trúc công ty là việc khảo sát, đánh giá lại cấu trúc hiện tại và đề xuất giải pháp cho mô hình cấu trúc mới. Việc tái cấu trúc có thể làm thay đổi hoàn toàn bộ máy hoặc chỉ làm thay đổi một phần.

Thực trạng?

Hầu hết, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các “doanh nghiệp gia đình”, cấu trúc công ty được hình thành một cách tự phát, thiếu khoa học, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, cá nhân không rõ ràng, chồng chéo, tính chuyên môn hoá không cao.                                                                                                                                                                                                                                                     

Hệ quả? 
Một công ty chưa thiết lập đựơc một cấu trúc hợp lý có thể dẫn đến các hệ quả sau:
- Không khai thác tối đa tiềm năng sẵn có của công ty.
-  Khó xác định trách nhiệm khi có thiệt hại xảy ra.
-  Khó phát triển mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.
-  Không thu hút và giữ chân được nhân tài.
-  Rủi ro tiềm tàng trong sản xuất kinh doanh sẽ rất cao.

Công việc tư vấn?
1. Tái cấu trúc doanh nghiệp cơ bản: 
- Khảo sát, đánh giá mô hình cấu trúc hiện tại (hợp lý, bất hợp lý…).
- Thiết lập mô hình cấu trúc công ty mới.
- Xác định trách nhiệm quyền hạn của từng phòng ban, mô tả công việc cho từng cá nhân.
- Xây dựng hệ thống quản lý tổng thể (nội quy, quy định, quy chế, thủ tục, biểu mẫu..).
- Tập huấn triển khai.
- Vận hành và duy trì vận hành hệ thống quản lý mới.
2. Tái cấu trúc doanh nghiệp chuyên sâu: 
Bao gồm công việc của tái cấu trúc doanh nghiệp cơ bản, cộng thêm: 
- Tái thiết lập chính sách quản trị hành chính, nhân sự chuyên sâu.
- Tái thiết lập chính sách quản trị chiến lược tiếp thị, kinh doanh.
- Tái thiết lập chính sách quản trị cung ứng.
- Tái thiết lập quản trị sản xuất, kỹ thuật.
- Tái thiết lập chính sách quản trị kế toán, tài chính.
- Tái thiết lập các chính sách quản trị khác.

 

Hot line

08. 6296.9090 08.3844.33.53

Hỗ trợ trực tuyến

Ms Cúc
Ms Nguyệt

Logo Công nhận

 • h1.jpg
 • h2.jpg
 • h3.jpg
 • h4.jpg
 • h5.jpg
 • h6.jpg
 • h7.jpg
 • h8.jpg

Logo Chứng nhận

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

ACSKHÁCH TRỰC TUYẾN

Hiện có 5 khách Trực tuyến

TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ

You are here  :