ISO Vietnam-Đào tạo-tư vấn quản lý


 • benh-vien-dong-nai.jpg
 • benh-vien-truyen-mau-huyet-hoc.jpg
 • cong-ty-bao-bi-shopha.jpg
 • cong-ty-cao-phat-dat.jpg
 • cong-ty-cp-cao-nguyen-xanh.jpg
 • cong-ty-cp-cong-trinh-thuy-bo.jpg
 • gian-khoan-vietsopetro.jpg
 • inlaco-hai-phong.jpg
 • iso-benh-vien-dong-nai.jpg
 • iso-benh-vien-truyen-mau-huyet-hoc.jpg
 • iso-cong-ty-phat-dat.jpg
 • iso-cong-ty-sino.jpg
 • iso-cong-ty-sopha.jpg
 • khu-trung-viet-nam-vfc.jpg
 • sabeco-song-lam.jpg
 • tat-nien-cong-ty-01.jpg
 • tat-nien-cong-ty_02.jpg
 • tet-nien-cong-ty-2012.jpg
 • thuybo.jpg
 • tmsx-sino.jpg
Các khóa đào tạo ngắn hạn
Stt Nội dung khóa học
1

ISO 9001:2008 Nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng

2

ISO 9001:2008 Đánh giá viên nội bộ (Internal Auditor) hệ thống quản lý chất lượng

3 ISO 14001 Nhận thức về hệ thống quản lý môi trường
4

Phát triển hệ thống quản lý môi trường ISO 14001

5

Chuyên gia đánh giá môi trường nội bộ.

6

Hệ thống quản lý tích hợp: ISO 9001 + ISO 14001 + SA 8000 + ISO 17025:2005

7

Đánh giá cao cấp hệ thống quản lý môi trường (IEMA công nhận)

 

8

ISO 22000 Nhận thức về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

9

OHSAS 18001 Nhận thức về hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp

10

Triển khai hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp OHSAS 18001

11

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ OHSAS 18001

12

Nhận thức về ISO/TS 16949

13

Kiểm soát quá trình bằng phương pháp thống kê, phân tích hiệu quả bằng các công cụ thống kê SPC.

14

Kỹ năng giải quyết các vấn đề, phương pháp 8-D và sơ đồ nguyên nhân – kết quả

15

Nhận thức và triển khai áp dụng hiệu quả 5S vào hệ thống quản lý doanh nghiệp

16

Tích hợp Lean Manufacturing và Sáu Sigma để sản xuất tốt

17

GMP - Thực hành sản xuất thuốc tốt

18

Dịch vụ khách hàng hiệu quả

19

Nhận thức về việc hoạch định nguồn lực trong doanh nghiệp ERP

20

Xây dựng thương hiệu thế nào? Hệ thống quản lý giá trị thương hiệu BEMS

21

Nhận thức về quản lý tri thức trong doanh nghiệp KM

22

Đào tạo nâng cao về đánh giá hiệu quả hệ thống quản lý: ISO 9000, ISO 14000

23

Nghiệp vụ bảo vệ tài sản doanh nghiệp

24

Nghiệp vụ quản lý kho

25

Các khóa đào tạo triển khai hệ thống phần mềm quản lý ERP cho DN


 

Hot line

08. 6296.9090 08.3844.33.53

Hỗ trợ trực tuyến

Ms Cúc
Ms Nguyệt

Logo Công nhận

 • h1.jpg
 • h2.jpg
 • h3.jpg
 • h4.jpg
 • h5.jpg
 • h6.jpg
 • h7.jpg
 • h8.jpg

Logo Chứng nhận

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

tmsc

ACSKHÁCH TRỰC TUYẾN

Hiện có 19 khách Trực tuyến

TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ

You are here  :